Цени | Общи условия | Записване

Общи условия за провеждане на обучение по ски и сноуборд в училище ОХО тим

Инструкторът осъществява практическо обучение по ски /сноуборд/ съобразно с общата физическа подготовка и възрастта на обучавания.

Инструкторът определя техническата сложност на маршрутите и на елементите, които ще бъдат отработвани с оглед декларираните от обучавания степен на ски /сноуборд / - подготовка и умения да борави с лифтовете и ски-влек съоръжения.

Инструкторът има право сам да определи реалното ниво на обща физическа и ски /сноуборд/ - подготовка на обучавания, ако по негова преценка то се разминава с декларираното.

Обучаваният е длъжен да се съобразява с общоприетите правила за поведение на пистата.

През време на урока обучаваният е длъжен да се съобразява с указанията, давани му от инструктора относно техниката на каране, изборът на писти и маршрути, както и с всички препоръки по отношение на безопасното придвижване, престой на пистата и в близост до нея.

Ако инструкторът прецени, че клиентът не в добро физическо или психическо състояние за провеждане на ски / сноуборд урок, поради употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка, инстуркторът има право да откаже урока

Граници на отговорността

Инструкторът не носи отговорност за травми и наранявания на обучавания, както и за щети по екипировката му, когато те са причинени:

- от самоволни действия на обучавания, предприети в противоречие с дадените му от инструктора указания и разпореждания
- от трети лица вследствие сблъсъци на пистата и извън нея
- от действия на екипи на Планинска спасителна служба, на скипатрулите и на екипи на Спешна медицинска помощ
- от авария или неизправност на лифтовите и ски- влек съоръженията
- от непредпазливи действия на обучавания при използването на лифтовите и ски-влек съоръжения
- от внезапно възникнали опасности на пистата, които стопанисващата организация е била длъжна незабавно да обозначи и обезопаси
- от неизправности и дефекти в екипировката на обучавания или от неподходяща екипировка
 
 
July 2022
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Зари Филева : "Преди една година нямаше да повярвам, ако някой ми беше казал, че ще карам сърф!"